Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Νόστοι

Η παγκόσμια αγωνία για πιθανή πυρηνική εμπλοκή στη Β. Κορέα, η κλιματική αλλαγή με την ομάδα τυφώνων στην Καραϊβική υπενθυμίζουν πως κατά γενική παραδοχή, ο ανθρώπινος πολιτισμός σήμερα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Και οδηγήθηκε εκεί κυρίως γιατί οι βασικές πολιτικοοικονομικές θεωρίες του καπιταλισμού και του κομμουνισμού έχουν ήδη αποτύχει στις πρόσφατες δεκαετίες αφήνοντας πίσω τους αντιπαλότητα και χάος. Σε αυτά τα διπολικά πλαίσια οδηγήθηκε και παραμένει σε ένα καταστροφικά διχαστικό αδιέξοδο και ο ελληνισμός. Αδιέξοδο το οποίο έγινε ασφυκτικά επικίνδυνο με την πρόσφατη οικονομική επιτροπεία, που ως πραγματικός οικονομικός πόλεμος έχει ήδη τραγικές διαστάσεις σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής οντότητας. Ποτέ άλλοτε ο ελληνισμός σαν κρατική, οικονομική, πολιτισμική και ιστορική οντότητα δεν ήταν σε κατώτερο σημείο από σήμερα, με κίνδυνο να μην μπορεί στο άμεσο μέλλον να αναπαραχθεί σε κανένα επίπεδο. Είναι η κορύφωση της τραγικής διαπίστωσης το ότι ο ελληνισμός, ως βασικός ανθρώπινος πολιτισμός, αλλά και ως συνεχής φυσική παρουσία στο γήινο ιστορικό γίγνεσθαι απειλείται ορατά με παρακμή και αφανισμό. Η κατάπτωση του βιοτικού επιπέδου, το δημογραφικό, το brain drain, η πληθυσμιακή και πολιτισμική αλλοίωση και κυρίως η αργά επιχειρούμενη λατινοποίηση της γλώσσας και η απάλειψη τμημάτων της ιστορίας μας, συνιστούν πραγματικότητα και όχι απλή κινδυνολογία.

Όλοι λοιπόν οι Έλληνες όπου γης καλούνται να βάλουν τέλος σε μια ιστορικά μακρά καθοδική πορεία, αντιμετωπίζοντας δραστικά  κάθε πολιτισμική παρακμή που εδράζει από τα λαϊκά στρώματα και τη δογματική και εμφυλιοπολεμική κουλτούρα, μέχρι και τους ελίτ της ελληνικής κοινωνίας και την εκάστοτε παρασιτική ή αντεθνική συμπεριφορά τους.
Μια σύγχρονη και καθολική ελληνική Αναγέννηση ενός ενωμένου έθνους, που θα συνδυάζει τις κλασσικές αξίες με τη σύγχρονη Γνώση, είναι ο μόνος τρόπος που θα αποτελμάτωνε τον ελληνισμό και κατ’ επέκταση τον αδιέξοδο ανθρώπινο πολιτισμό, δίνοντας γόνιμες προτάσεις και οδηγώντας ομαλά στο αύριο ενός ''πρώτου πλανητικού πολιτισμού των εθνών και των πολιτισμών τους'' και όχι στην καταστροφικά επιδιωκόμενη σημερινή ''παγκοσμιοποίηση'' της ισοπέδωσης κάθε διακριτού χαρακτηριστικού, που προωθεί η ελίτ των Αγορών με ιδεολογικό όχημα διάφορες νεοεποχίτικες φόρμες ενός μεταμαρξιστικού – μεταμοντέρνου, αλλά και μετακαπιταλιστικού σχεδίου στη βάση του διπόλου Εξουσία - Κέρδος κατά την ''Novus Ordo Seclorum''...  
 
Σημαντική ευθύνη για την πολιτισμική μας παρακμή έχουν ομάδες και κέντρα πληροφόρησης που βάλλουν κατά παντός ελληνικού. Για παράδειγμα, στη μεταπολιτευτική Ελλάδα και περισσότερο σήμερα, δρουν ως ''ιδρύματα'' και Μ.Κ.Ο. με φανερή αντεθνική δράση πολλά παραρτήματα ενός παγκόσμιου δικτύου του ''Soros Fund Management'' και της περίφημης ''Open Society'' υπό την επίβλεψη και τη χρηματοδότησή του ανθέλληνα George Sorosz . Ενδεικτικά:
  • Helsinki Committee – Ανοιχτή Κοινωνία και Ουράνιο Τόξο – συντάσσουν  εκθέσεις για ύπαρξη δήθεν τουρκικής, μακεδονικής, τσάμικης και βλάχικης μειονότητας κατηγορώντας την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Οι ίδιοι κατηγορούν την Ελλάδα για ''απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστών''. Βλέποντας επιλεκτικά και παραβλέποντας την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά αυτών των πραγματικών ελληνικών μειονοτήτων στις γείτονες και εχθρικές χώρες.
  • Κέντρο για τη Συμφιλίωση και τη Δημοκρατία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  • Ελληνική Ομάδα για τα δικαιώματα των Μειονοτήτων
  • Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων
- κατηγορούν την Ελλάδα σε φόρα του εξωτερικού και πετυχαίνουν καταδίκες της έχοντας ευθέως πολιτικές και όχι ανθρωπιστικές κατευθύνσεις, με ύπουλο λεξιλόγιο που χαρακτηριστικά αναφέρει το Αιγαίο ως ''κοινή θάλασσα'', την κατοχή της Κύπρου ως ''δικοινοτικό θέμα'', διαστρεβλώνοντας έννοιες και καταστάσεις για να περνάνε τις δικές τους αντιλήψεις στις μάζες, ανακαλύπτοντας πχ το ...''κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο'' με την ...Τουρκία για να προωθούν την ελληνοτουρκική προσέγγιση, κλπ…
  • Το Ίδρυμα Άρτος Ζωής
  • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά (που δεν έχουν προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές χώρες για χιλιετίες απ' όταν εισέβαλαν σ' αυτές ως Υκσώς - Νόννου Πανοπολίτη - Διονυσιακά)
  • Το ίδρυμα Μπέρκχοφ για τη Διερεύνηση των Συγκρούσεων
  • Το Δίκτυο Εναλλακτικής Πληροφόρησης
  • Το Ινστιτούτο Άσπεν του Βερολίνου
  • Η κοινωνία για την …Επικοινωνία και την Πολιτική Έρευνα και άλλες ...δημιουργικές ασάφειες για χρήσιμους ηλίθιους.
Περιστασιακά ακόμη και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – γιατί και οι κυβερνήσεις δυστυχώς χρηματοδοτούν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Όλα τα παραπάνω μέσω των ιστοσελίδων τους είναι ένα οργανωμένο δίκτυο διαμόρφωσης της Κοινής Γνώμης στις αρχές και τους σκοπούς του χρηματοδότη τους, που πέραν του κεντρικού Ινστιτούτου Open Society στη Βουδαπέστη, διατηρεί ακόμη και Πανεπιστήμιο ( CEU - Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ). Διαμορφώνουν και παράγουν ειδήσεις ελέγχοντας κυβερνήσεις με παραδείγματα την τέως Γιουγκοσλαυία προκαλώντας τον διαμελισμό της , την Ουκρανία και την ''πορτοκαλί επανάσταση'', την Γεωργία, την Π.Γ.Δ.Μ. με το εξόφθαλμο ''μακεδονικό'' της πρώην Βαρντάσκα, τη διαφήμιση και υποστήριξη του τέως ''Σχεδίου Ανάν'' στην κατεχόμενη από εισβολή Κύπρο, την υπαγωγή της χώρας μας στο IMF το 2010 επί G. Papandreou - τον οποίο είχε μάλιστα επισκεφτεί στο Μαξίμου ο ίδιος ο Sorosz - και με απώτερο στόχο τον έλεγχο του κόσμου και των φυσικών πηγών του, στα πλαίσια μιας ''made in America'' παγκόσμιας πολυπολιτισμικής και ανεξέλεγκτης πολιτικής.

Η Ανοικτή Κοινωνία του Sorosz είναι εμπνευσμένη από τον επίσης Εβραίο φιλόσοφο Καρλ Πόππερ και το βιβλίο του - Η ανοικτή κοινωνία και οι εχθροί της - , στο οποίο υποστηρίζει με έναν στείρο νεοθετικισμό πως η Γνώση είναι αποκλειστικά επιστημονική και καθόλου μεταφυσική (απορρίπτοντας τη φιλοσοφία, ήτοι το ελληνότροπο σκέπτεσθαι και συνειδέναι - και όχι τα δόγματα των θρησκειών όπως διατείνονται οι φανατικοί) και επίσης πως η Ιστορία δεν έχει αντικειμενική βάση, άρα μπορεί να διαμορφώνεται κατά το δοκούν… Οδηγώντας στη λήθη και την ανεστιότητα τους λαούς μιας αυριανής νέας ''αυτοκρατορίας'' των αγορών.
Γι αυτό και οι παραπάνω χρηματοδοτούν κάθε διαστρέβλωση ή απόκρυψη της αντικειμενικής Ιστορίας που στέκει εμπόδιο στην κατά τ’ άλλα … ''Ανοικτή Κοινωνία'', η οποία δεν επιθυμεί εθνοτικές και άρα φυσιολογικές, φυσικές και πολιτισμικές διαφορετικότητες, αλλά την εξίσωση και την απονεκρωτική ισοπέδωσή τους από την ανθρώπινη μνήμη, αναγορεύοντας κάθε ιστορική (πχ Αρχαία Σπάρτη, Πολιτεία Πλάτωνα, κλπ) και σημερινή διαφορετική άποψη σε φασιστική. Έτσι ενοχοποιείται ο έμφυτος πατριωτισμός και η ιστορική πραγματικότητα... Παραμένοντας όμως - κατά σύμπτωση – υποστηρικτές του επίσης Εβραίου Καρλ Μαρξ αναφορικά με τη δυνατότητα ''μη επαναστατικών διαδρομών'' για την επίτευξη του παγκόσμιου κομμουνιστικού οράματος… Όπως επιχειρούνται σήμερα με την παγκόσμια ''πορτοκαλί επανάσταση'' (παγκοσμιοποίηση) ή το ''παγκόσμιο Φόρουμ'' ή τα δήθεν ''περιβαλλοντικά κινήματα'' και τις παραφυάδες τους, τα ηγετικά στελέχη των οποίων στελεχώνουν αργότερα τους φορείς που κατηγορούν...

Ο χρηματιστής και ''φιλάνθρωπος'' Sorosz δραστηριοποιείται σε περίπου σαράντα χώρες, με πολλές από αυτές να τον έχουν κατηγορήσει ανοικτά ότι προκαλεί και εκμεταλλεύεται την αποσταθεροποίηση Κρατών, για να αυξάνει την ήδη τεράστια περιουσία του. Ότι δεν πέτυχε στην Κύπρο με το σχέδιο Ανάν ( και τις PRIO, UNOPS), στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Αζερμπαιτζάν όπου εκδιώχτηκε ως αποσταθεροποιητικός  παράγοντας, το πέτυχε στη Σερβία, την Γεωργία, την Ουκρανία, τις χώρες της Ινδοκίνας και την Ελλάδα σήμερα… 

Όχι μόνο με τη σχεδιασμένη και επιβεβλημένη οικονομική μας κρίση, με τη χρηματοδότηση των αλυτρωτικών σχολικών βιβλίων των γειτονικών μας κρατών, αλλά και με την έκρηξη του δήθεν ''προσφυγικού'', που στην ουσία είναι ακραίο μεταναστευτικό Ασίας και Αφρικής σε Ελλάδα και Ευρώπη, με πολλές ΜΚΟ κυρίως διεθνείς αμφιβόλου σύστασης και σκοπών, όχι μόνο να υποδέχονται τη σύγχρονη αφροασιατική Εισβολή (που εγκλωβίζεται στη χώρα), αλλά και να την προκαλούν υποβοηθώντας την από τις ακτές της Τουρκίας και της Λιβύης με πλείστες καταγεγραμμένες αποδείξεις. Και το ελληνικό Κράτος απ’ τις μέρες του τελευταίου σοσιαλιστή Παπανδρέου, μέχρι και σήμερα στις μέρες μιας δήθεν σύγχρονης και ευρωπαϊκής Αριστεράς που απαξιώνεται καθημερινά από την ασυνέπεια λόγου και έργων, δρώντας όχι ως χώρα και Πολιτεία που αναγνωρίζει και προστατεύει τα σύνορα και την ασφάλειά της στα πλαίσια των διεθνών κανόνων, αλλά ως ''ανθρωπιστική οργάνωση'' που συναινεί και επιδεινώνει αυτή την πλέον επικίνδυνη κατάσταση με σχέδια μόνιμης εγκατάστασης και υποδοχής όσων κι αν έρθουν, αντί να επικαλεστεί λόγους εθνικής ανάγκης την ώρα που εκφυλίζεται δημογραφικά ο πληθυσμός της λόγω ανέχειας και αθρόας μετανάστευσης των Ελλήνων στο εξωτερικό. Μιλώντας μάλιστα για πληθυσμιακές ''ενέσεις''...

Η Σερβία λόγω της ύπουλης δράσης των πλοκαμιών του Sorosz απέκτησε τα αγκάθια του Κοσόβου και  των Σκοπίων. Ας το κατανοήσουμε πριν αποκτήσουμε τα δικά μας αγκάθια απώλειας εθνικής γης ή αγκάθια άλλης αστάθμητης πολεμικής σύρραξης.
Δεν είναι τυχαία η ραγδαία άνοδος των Μ.Κ.Ο. και του ρόλου τους σε όλο τον δυτικό κόσμο, στις πολιτικές εξελίξεις και στις διεθνείς σχέσεις. Πολλές απ' αυτές με ένα δήθεν φιλανθρωπικό προσωπείο καταφέρνουν να χρηματοδοτούνται από τον Ο.Η.Ε., από την Ε.Ε. και από Κυβερνήσεις, συνυφαίνοντας αυτό που λέμε αθέατο Σύστημα. Αντίδραση στα εκφυλιστικά του φαινόμενα ήταν η πρόσφατη ''αστική αντισυστημική'' εκλογή του Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες που ως αγανάκτηση της μεσαίας τάξης των αμερικανών ξάφνιασε τον ανυποψίαστο κόσμο, όσο και η υποστήριξή του από τη Ρωσία του Putin. Μ.Κ.Ο. που χρησιμοποιούν πάντα λεκτικούς εξωραϊσμούς ''εκσυγχρονισμού'', ''κοινωνίας πολιτών'', ''αλληλέγγυων'', κλπ. 
Και πάλι όμως δεν είναι εύκολος αντίπαλος, όταν έχουν διαβρώσει κρατικές δομές σε όλο τον κόσμο και στις υπερδυνάμεις, κυρίως με την κατοχή των media όπως φάνηκε και από την πρόσφατη αποκάλυψη για τα Fake News διεθνώς. Οι καταγγελίες Αμερικανών της κυβέρνησης Trump για την ύπαρξη ενός προκάτοχου lobby που δημιουργούσε τις αιτιάσεις για να εισβάλλει σε χώρες και τις πηγές τους είναι νωπές και παρόμοιες με όσα χρόνια καταγγέλλουν τα ρωσικά media όπως το RT.

Και αυτές τις στρατιωτικές εισβολές ή εξεγέρσεις ακολουθούσαν πάντα ομάδες άγνωστων M.K.O. που προετοίμαζαν το έδαφος της εκμετάλλευσης ''για την εμπέδωση δήθεν της δημοκρατίας και της ελεύθερης οικονομίας''. Η Δημοκρατία όμως δεν επιβάλλεται και η ελεύθερη οικονομία δε σημαίνει πως είναι ασύδοτη… 

Αφγανιστάν, Ιράκ, οι χώρες της ''αραβικής άνοιξης'' και η Συρία οδηγήθηκαν σε χειμώνες ανέχειας, εμφυλίων και εκφυλισμού που ενισχύει τις ολοκληρωτικές αντιδράσεις των λαών τους και την εθνοθρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση. 
Έτσι και στην καθημαγμένη χώρα μας ενισχύονται οι φίλιες προς τον ολοκληρωτισμό πεποιθήσεις, που δεν βλέπουν δημοκρατική διέξοδο ελπίδας και ανάκαμψης με τα κόμματα της συστημικής δημοκρατίας. Παράλληλα και επειδή αυτές οι τάσεις είναι έκδηλες, ξεφυτρώνουν καθημερινά δήθεν πρωτοβουλίες δημοκρατικής διεξόδου όπως πχ η ''παγκόσμια -λέει -κυβέρνηση Φιλοσόφων'' , ''Κινήματα και Μέτωπα Πατριωτών'' και άλλες φαιδρές, χωρίς ταυτότητα και πλάνο που απαιτούν ευθέως υποταγή για να υφαρπάξουν την αντίδραση των ανυποψίαστων πολιτών, σε μίμηση μάλλον του πειράματος Σώρρα και κάποιων ..εψιλονιακών πλην αψύλιαστων. Γιατί η Βλακεία και η Άγνοια έχουν τον σημαντικό κοινωνικό τους ρόλο ακόμη, στο ανώριμο των δημοκρατιών μας. Η χαμέρπεια των μετακαπιταλισμού και μεταμαρξισμού είναι παρούσα και σε αυτή τη φάση του πολιτικού μας αδιεξόδου, προσπαθώντας να εξαλείψει κάθε περίπτωση αντίδρασης του ελληνισμού, έστω και την ύστατη στιγμή του αδιεξόδου του. Και φυσικά θα παραμένει ικανή να εξαγοράσει ή να τοποθετήσει δικούς της ανθρώπους και στα πιο ακραία πατριωτικά ή άλλα αθώα κινήματα κατά τη συνήθη πρακτική.

Όμως παρά τη δράση των εκάστοτε Sorosz Foundations, Rockefeller, Ford και άλλων, ο ελληνισμός και Μπορεί και Οφείλει να είναι η καθοδηγήτρια Ψυχή του κόσμου στο τρίπτυχο Ελευθερία, Πρόοδος, Ευημερία και παράλληλα ως κρατική οντότητα να γίνει ένα σύγχρονο ισχυρό Κράτος αντί της θέσης του εξαρτώμενου ουραγού που είναι σήμερα. Ακόμη κι αν αυτή η λύτρωση προκύπτει μόνο μέσα από μια εγγενή εθνική μας αρχαία Τραγωδία, που σημαίνει αναμόχλευση των ταμπού και των πληγών μας και απόρριψη κάθε ιδεολογίας που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην πορεία μας προς το Αύριο... 

Αντίπαλος σε αυτή την κατάπτωση είναι και πάλι ο Χρόνος που οι Έλληνες τον γνωρίζουν καλά σαν αδηφάγο Κρόνο. Εγκλωβισμένοι πάλι στον Πύθωνα (πυθμένα) του προαιώνιου μύθου γενιές ολόκληρες αναμένουν τον Έ Φη(οί)βο που θα ξανασκοτώσει τον Πύθωνα μέσα από τις συνειδήσεις των Εσθλών της κρίσιμης γενιάς, οδηγώντας στην έξοδο, στο Φως. Ο νέος ελληνισμός ως άλλος Νεοπτόλεμος μαχητής χορεύοντας πυρρίχιο θα επιφέρει το Αυτονόητο του πανανθρώπινου αιτήματος είτε με την Πειθώ, είτε με την Ανάγκη που μαζί με τον Έρωτα κυριαρχούν ακόμη ως Δίνη πέρα και πάνω από τους θεούς, διαιρώντας και ζευγνύοντας τα πάντα δαμιουργικά. Κι οι νέοι Νόστοι θα είναι τα έπη αυτής της Επιστροφής. Η Φύση άλλωστε είναι ζωντανή και αυτορυθμιστική απέναντι σε κάθε Ύβρη εναντίον της, τόσο ώστε να δείξει σε ''δημοβόρους βασιλείς ''πως δεν ''ανάσσουν επί ουτιδανοίσιν'' - Αχιλλέας - Ιλιάδα Α 231...      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου